Aurora Cederholm

Aurora Cederholm
sv
en

Miten yrityksissä ja julkishallinnossa voidaan työskennellä ihmisoikeuksien puolesta? Miten normikriittinen perspektiivi luo oikeudenmukaisemman työpaikan? Tarvitaanko yrityksissä tietoa HLBT-ihmisistä? Miten liiketoimintaa ja työyhteisön hyvinvointia tehostetaan avoimuudella ja luovuudella? Miten houkutellaan henkilökuntaa, joka on sitoutunutta, osaavaa ja tuottavaa?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaa Aurora Cederholm. Hän tuo luennoillaan esiin konkreettisia esimerkkejä yritysten ja organisaatioiden onnistumisista – niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin. Lisäksi Cederholm tarjoilee kuulijoilleen keinot, joiden avulla yritys ja työpaikka saadaan kukoistamaan sisäisesti ja ulkoisesti.

Aurora Cederholm on yksi Ruotsin ensimmäisiä retoriikan tutkinnon yliopistossa suorittaneita. Hän on Göteborgin West Pride HLBT-festivaalin perustaja, joka tekee työtään intersektionalisuuden näkökulmasta. Hän on työskennellyt sekä yritysten että julkishallinnon virastojen kanssa auttaen näitä muun muassa tasa-arvokysymyksissä. Cederholm on toiminut myös Göteborgin kaupungin ihmisoikeuskysymysten suunnittelupäällikkönä.

Annika Cederholmin osaaminen kattaa inspiroivien luentojen pitämisen, workshoppien vetämisen ja retoriikan opettamisen.

Event Managers Finland Ab 2013